"Somatex" byl původní název produktů, od listopadu 2014  se mění na "Somavedic".

Jan

Somavedic Medic Uran - měření a zkušenosti (www.homosignum.cz , jan@homosignum.cz)

Somavedic – Medic Uran

datum uvedení do provozu: 3.8.2017

okruh aktivního působení: 90 metrů (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 925 000 BE

 

Dle Jana Kefera je Uran principem revoluce, převratu a změny k novému….

Opravdu nic nevystihuje nový přístroj Somavedic Medic Uran lépe. A to můžeme ještě v citaci pokračovat: Uran jako signifikátor činů a událostí symbolizuje vše, co souvisí s reformami, vynálezy, metafysikou, jasnozřením, vzduchoplavectvím, elektřinou, technikou, etc… Inu pokud bychom si pod vzduchoplavectvím představili například takové astrální cestování (vytělesnění), pak by tato planetární charakteristika od jednoho z největších českých hermetiků dvacátého století, odpovídala i našemu novému Somavedicu. Jedná se, mimo jiné, o nejsilnější sériově vyráběný model Somavedic. Zde je jeho analýza.

 

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 32% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 94%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 37%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

 

vliv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%

do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 95%

 

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 95%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 35%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 62%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 83%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 80%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 50%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 64%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano

Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Uran tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka.

Vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie: ano

V poli Uranu je téměř nemožné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je v něm „instalován“ parazit, či umělá astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Uran snižuje její působení.

U Somavedicu Medic byly potvrzeny případy, kdy osoba, která dělala černou magii vědomě a osoba, která tak činila nevědomě (vysávání energie) se dožadovala jeho vypnutí. To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. Uran působí ještě silněji a má ještě větší dosah.

dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty: ano

Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil). Například na úplné vyčištění nechvalně známého statku Pohádka, by byly zapotřebí dva Urany, které by celý prostor budov a jejich bezprostředního okolí vyčistily zhruba za jeden týden.

U Somavedicu Harmonie bylo dvěma vysoce senzibilními lidmi a jedním zemřelým potvrzeno, že pole Somavedicu je pro negativní bytost velmi nepříjemné a naopak na positivní bytost působí jeho energie příjemně. Pro negativní bytost (duši zemřelého) byla bezpečná vzdálenost ca 2,5 m od Harmonie. Dá se předpokládat, že pro tutéž bytost by to bylo u Uranu přibližně 10 metrů.

 

Přístroj Somavedic zkrátka neustále, ve dne i v noci čistí celý prostor ve svém působišti, a to od všech negativních a pro člověka neblahodárných energií , a naplňuje ho energiemi pozitivními a blahodárnými, a to jak pro lidské tělo, tak pro lidskou psychiku. To se však netýká pouze lidí, ale také předmětů, rostlin, minerálů a zvířat. U rostlin se to týká pouze těch, které nevyhledávají gpz. Rostliny, které vyhledávají těžké geopatogenní energie zpravidla uhynou, protože se v dostatečném čase nedokážou na nové energie, tj. energie Somavedicu, adaptovat. Na rozdíl od zvířat, jako jsou například kočky, které si zvyknou poměrně brzy – většinou to jsou nanejvýše dva až tři dny.

Na základě spolupráce s několika majiteli přístrojů Somavedic jsem udělal analýzu koček, které žijí v domácnosti se Somavedicem. Všechny kočky jsou ve svém domácím prostředí zcela spokojené. Jediný rozdíl je v tom, že po té co byl v domácnosti zapojen Somavedic, si některé z nich hledají poněkud déle místo na spaní. Analýzu jsem vzhledem k jejímu rozsahu zveřejnil samostatně. V jednom případě jsem také proměřil kočičí jídlo před a po působení Somavedicu Atlantik.

Model Uran působí silněji než model Medic také na kovy. Proto jsem učinil následující experiment s kovovými lahvemi.

láhev č.1

hliníková láhev na vodu s uzávěrem z Lidlu

doba působení Somavedicu: 1 hodina

energie před působením: 6 500 BE*

energie po působení: 46 000 BE*

láhev č.2

nerezová dvouplášťová termoláhev z Kauflandu

doba působení Somavedicu: 1 hodina

energie před působením: 19 000 BE* (láhev vlastním již 2 roky a byla během té doby častokrát harmonizována, pokud by byla nově zakoupená, byla by její energie na podobné úrovni, jako je tomu u láhve z Lidlu)

energie po působení: 52 000 BE*

 

Následuje analýza působení Uranu na vodu.

Působení na vodu

Zdroj vody: voda z kohoutku o energetické hodnotě 6 500 BE*

objem: 2 dcl

nádoba: sklenička z obyčejného skla

doba účinku vlivu přístroje: 3 min

vzdálenost skleničky od přístroje: 3 cm

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 76 000 BE*

objem: 2 dcl

nádoba: sklenička z obyčejného skla

doba účinku vlivu přístroje: 10 min

vzdálenost skleničky od přístroje: 10 cm

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 93 500 BE*

vzdálenost skleničky od přístroje: 30 cm

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 80 000 BE*

vzdálenost skleničky od přístroje: 1 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 65 000 BE*

vzdálenost skleničky od přístroje: 2 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 49 000 BE*

vzdálenost skleničky od přístroje: 4 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 38 000 BE*

vzdálenost skleničky od přístroje: 8 m*

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 28 000 BE*

Poznámka: zda se jedná o dvě deci nebo dvacet litrů nehraje roli

 

Další zjištění

Somavedic Medic Uran je přístroj, jehož spektrum působení je nesmírně široké a předpokládám, že v budoucnu zjistíme jeho další účinky a působení. Tento přelomový přístroj také dokáže čistit osobní morfogenetické pole člověka a dokáže opravovat DNA. To, že jeho působení poznáte na vyhlazení vrásek, je, jako ostatně u všech Somavediců, samozřejmé. I zde však platí, že tyto účinky lze pozorovat až v období přibližně po jednom roce, resp. toto je velmi individuální a odvíjí se také od životní stylu osob, které v jeho sféře působení žijí. Nicméně tyto účinky, tento „efekt vyhlazení vrásek“ pozná opravdu každý. Krusta přístroje je vyrobena z uranového skla. Uranové sklo znali již staří Římané, kteří byli také dobře obeznámeni se spirituálními vlastnostmi uranu. Na našem území se začalo průmyslově vyrábět v Jáchymově v polovině 19. století. Díky příměsi uranu do skleněné krusty má tento model vyšší účinnost na podílu zvyšování vibrací jemnohmotného těla člověka, než ostatní modely a také celkově působí intensivněji na zvyšování tendencí spirituálního růstu. Jak ale musím zdůraznit, vaši práci za vás neodvede. Tento princip bych okomentoval slovy klasika: „Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“

Doslov

Od 2.10.2016, tedy od zveřejnění analýzy modelu Somavedic Harmonie, jsem dostal již více než 150 emailů s dotazy týkajících se nejen Somavedicu, ale také všech ostatních možných i nemožných přístrojů na eliminaci gpz, elektrosmogu, harmonizace prostoru a spousty dalších věcí, kterými jsem se zabýval. Ani jednou jsem se nesetkal s něčím, co by se mohlo byť jen srovnávat např. s modelem Medic. Ve všech případech byl účinější i přístroj Harmonie, který často vycházel mnohem levněji a byl výrazně silnější než jiné přístroje – pokud se to tak tedy dalo nazvat. Často jsem se setkal i s tím, že mi dotyčný poslal ke srovnání například plastový kužel, kus zvlněného plechu – ze specifického kovu, či kovovou pyramidu. Na tomto místě bych také rád zmínil, že pokud by měl výrobce Somavedicu aplikovat stejnou cenovou politiku, jako někteří výrobci "zázračných prostředků proti záření všeho druhu“, tak by například přístroj Harmonie nestál 7, nýbrž 70 tisíc. Výrobní cena přístroje zde opravdu není nízká. Skleněná broušená krusta se vyrábí v malé české sklárně, uvnitř přístrojů jsou minerály, polodrahokamy**, drahé kovy***, speciální zesilovač, diody a další zakázkově vyráběné součástky, přičemž musí být navíc každá zvlášť kontrolována. Pokud se podíváme na funkce Uranu a celý jeho výrobní proces, pak lze cenu 17 000,- CZK označit minimálně jako velmi příznivou.

 

*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)

**u některých modelů i drahokamy

***u některých modelů 24k zlato

Láďa a Miluška L.

Asi tak před rokem jsme si pořídili Somavedic Harmonie, s kterou jsme spokojení. Je to bytůstka s úžasnou jemňounkou energií, která ladí náš prostor i naše těla do příjemných vibrací. Je to vidět všude okolo, jako například na živějších květinách. Náš pes a kocour se začali chovat jinak, než-li obvykle. Meditace jsou hlubší, Harmonie je dokonalý pomocník hledajícího. Už toho tady bylo napsáno dosti s čímž naprosto souhlasíme a zažíváme podobné zkušenosti.

Další přišel Somavedic Atlantik. Nikdy bychom si nemysleli, že dokáže upravit vodu tak, že je pak hladká, chutná až slaďounká. Jak to dělá nevíme, ale umí to perfektně. Při pití této vodičky vznikla u nás taková jakoby závislost a nutkání opakovaně si pocucávat pořád dokola. Používáme hodně vodu z kohoutku a když se nějakou náhodou napiju té neupravené, co stojí na stole, okamžitě chuťové buňky reagují, že není upravená Atlantikem. Každý si to může vyzkoušet. Zjistili jsme, při testování, když někdo přišel na návštěvu a dali jsme mu ochutnat, každý na to reagoval trošičku jinak, ale každý zase poznal, (upravená/neupravená) že není voda stejná. To není ale všechno. Lidský organismus, který potřebuje čistou vodu, protože asi tak z 80% je voda, potřebuje ke své neustálé očistě vodu, s kterou si rozumí a ladí- (to Atlantik umí). Po týdnu pití byla moč u mě a i u manželky taková pěnivá a nažloutlá při každém výletu na malou stranu (Ne v Praze - ale doma v chodbě). Kdykoliv předtím se to nestávalo a moč byla dost čirá a ráno zase taková tmavá. S Atlantikem se to ale značně vyrovnalo, příjemně rozložilo, na celých 24 hodin bez extrému. Očista těla probíhala! Pes a Kocour nemají parazity a mají lesklou srst, protože tu vodu pijí také a Harmonie k tomu...

Další přišel Somavedic Medic – buldozer pozitivní energie v prostoru, který doslova tlačí …..

Dám příměr : Vášnivý hospodský kuřák, zvyklý na zakouřený prostor , který přijde do oblasti s čistým vzduchem, tak si okamžitě musí zapálit, aby ho ten čerstvý vzduch neotrávil! Tak nějak!

Tady bychom jen poznamenali, že to, co pan Rybjanský pro lidstvo vytvořil, že je to něco unikátního a úžasného. Za což mu patří vřelé díky. Nová technologie, která nám byla dána tímto způsobem a které bychom si měli vážit a začít jí používat, protože lidstvo potřebuje pomocníky v oblasti duchovní a spirituelní a toto vnímáme jako moc důležitého jednoho z nich, pak přijdou další a další!

Děkujeme !

Jan

Somavedic Atlantik - měření a zkušenosti (www.homosignum.cz , jan@homosignum.cz)

datum uvedení do provozu: 25.12.2016

okruh aktivního působení: 14 metrů (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 194 300 BE*

Přístroj Somavedic Atlantik je primárně určen k energetickému čištění vody. Vodu z kohoutku Vám během chvíle promění na "vodu z lesní studánky". Vlastně se dá říci, že Atlantik promění vodu z kohoutku na vodu z léčivého pramene. Upozorňuji, že je určen pro čištění energií pitné vody – je jedno zda ze studny, obecního vodovodu nebo kupované balené vody. Nejedná se o přístroj, který by vám upravil vodu z kaluže nebo dešťovou vodu na vodu pitnou apod!

Atlantik plní svou funkci skvěle a bezchybně. Pro zajímavost jsem ověřil i parametry jako u ostatních Somavediců, které jsem dosud analyzoval. Myslím, že tady je dobré vědět, že i Atlantik ve svém dosahu eliminuje negativní energie z lidí na 100%. 

Řada majitelů přístroje uvádí, že chuť vody po harmonizaci Atlantikem je podobná vodě ze studánky. Toto mohu potvrdit. Chuť vody se skutečně změní a připomíná vodu z lesní studánky. Toto se ale také pochopitelně může lišit, vzhledem k tomu, co vše z vodovodu teče, nelze v případech kdy tam městské vodovody (nebo spíše francouzské či jiné zahraniční, neb v ČR většinu veřejných vodovodů vlastní ,nepochopitelně, zahraniční firmy) sypou tuny chloru očekávat, že i po harmonizací Atlantikem nám bude voda chutnat zrovna tak, jako tam, kde ve vodě chlor či jiná chemikálie není.

Napadlo mne, že přístroj by se dal využít i jinak. A to během procesu sušení prádla. Může to znít možná trochu komicky, ale když se zamyslíme nad tím jaké všechny látky se dnes přidávají do prostředků na praní prádla a kolik lidí trpí různými kožními onemocněními a jak citlivá je kůže zejména malých dětí a batolat, tak už to tak komické není.

S prádlem a vůbec se vším co nosíme na těle to funguje tak, že všechno si energeticky zpracujeme, res. naše aura nám oblečení, které nosíme na sobě automaticky nabíjí - harmonizuje. Ten energetický výdaj je zde minimální. Pokud máme ale auru nějak narušenou, tak už jsou takovéto energetické výdaje znatelnější a jde-li o děti, tak ty jsou také mnohem choulostivější. Proto si myslím, že toto použití může mít pro někoho smysl. V každém případě harmonizace prádla je minimálně další zajímavá funkce Somavedicu Atlantik :) .

Působení na vodu

voda z kohoutku o energetické hodnotě 6 000 BE
objem: 2 dcl
nádoba: sklenička z obyčejného skla

doba účinku vlivu přístroje: 3 min
vzdálenost skleničky od přístroje: 3 cm
výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 40 000 BE

Poznámka: zda se jedná o dvě deci nebo dvacet litrů nehraje roli, za tři minuty je voda nabitá na ca 40 000 BE

Působení na prádlo

pánské tričko velikosti L vyprané v běžné automatické pračce standartním pracím prostředkem má po vytažení energetickou hodnotu 4 500 BE

vzdálenost sušáku prádla od přístroje: ca 0,4 metru

doba účinku vlivu přístroje: 24 hod

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 19 000 BE

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 3% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 13%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 1%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 18%

vliv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 75%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 37%

do jaké míry zmírńuje škodlivé působení wi-fi záření: 25%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení blue-tooth záření: 10%

do jaké míry zmirnuje škodlivé působení mikrovlných záření: 28%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení sítí GSM: 31%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 36%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 30%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 23%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 60%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 15%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 12%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 31%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 42%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 15%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 16%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

Jan

 

*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)

Pokud Vás napadlo něco, co bych mohl u Somavedicu ověřit či změřit, napište mi svůj dotaz na Email jan@homosignum.cz

Jan

Somavedic Medic new - měření a zkušenosti (www.homosignum.cz , jan@homosignum.cz)

datum uvedení do provozu: 8.10.2016

okruh aktivního působení: 75 metru (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 541 500 BE*

Analýzu nového přístroje Somavedic Medic new jsem provedl po dvou měsících od zapojení přístroje. Ten je v provozu v bytě v centru jednoho z deseti největších německých velkoměst, tedy zejména elektrosmogová zátěž je zde obrovská. Do bytu mi září, pro některé možná těžko představitelných, 21 cizích wi-fi sítí. To znamená, že pokud u mne v bytě eliminuje přístroj elektrosmog do 93% a z toho konkrétně škodlivé wi-fi záření na 95%, tak si můžete být téměř jisti, že pokud nebydlíte ve velkoměstě, přímo pod vysílačem GSM nebo vysílačem digitálního tv-radio vysílání či podobně, pak je účinek na elektrosmog 100%.

Rozdíl mezi modelem Harmonie a Medic new je zřejmý. Přístroj Medic new je mnohem výkonnější. Je určen do míst s vysokou koncentrací lidí a je vhodný do míst, kde probíhá léčba - a to jak alternativní, tak klasická. Přístroj Medic new dokáže mnohem rychleji vyčistit prostor od všech negativních energií a to platí jak pro energie gpz a elektrosmogu, tak pro negativní energie lidí. Přístroj Medic new má také velmi elegantní design z čirého matně zbroušeného křišťálového skla. Oproti "fialové" harmonii vydává silnější světlo v příjemné bílo-modré záři. Je také znatelně větší - viz. foto.

Je třeba mít na paměti, že přístroje Somavedic jsou co se léčení a práce na sobě týče, pouze pomocníci. Žádnou práci za nás neudělají, pouze nám poskytnou dokonalé podmínky pro to, abychom se mohli léčit (či léčit druhé) a abychom na sobě mohli pracovat. Veškerá řešení všech našich potíží a disharmonií spočívají pouze uvnitř nás samých. Vše vnější je pouze odrazem vnitřního.

Doporučuji, pokud si zakoupíte přístroj domů, jej mít v každém případě v jiné místnosti než ve které spíte. První dva až pět dnů - to je velmi individuální, se může stát, že budete mít problémy usnout, či se naopak budete budit dříve než obvykle. To není žádný negativní dopad. Jedná se o běžnou reakci těla na změny energie prostředí.

Co se parametrů týče, tak ty jsou již popsány v analýze přístroje Somavedic Harmonie - níže na této stránce     nebo na http://homosignum.blogspot.de/2016/10/somavedic-harmonie-mereni-zkusenosti.html

A zde jsou již tvrdá data.

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 27% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 73%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 11%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 93%

do jaké míry zmírńuje škodlivé působení wi-fi záření: 95%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení blue-tooth záření: 80%

do jaké míry zmirnuje škodlivé působení mikrovlných záření: 72%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení sítí GSM: 81%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 63%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 37%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 69%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 78%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 18%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 58%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 62%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 72%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 36%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 31%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

 

Jan

*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)

Pokud Vás napadlo něco, co bych mohl u Somavedicu ověřit či změřit, napište mi svůj dotaz na Email jan@homosignum.cz.

Petr V.

Dobrý den,

jsem velice spokojeným klientem, který v létě instaloval model Medic v objektu v rámci šedivých krabic "City West" v kanceláři typu open space s rozměry cca 30*30m, kde sedí asi 80 lidí. No, děly se tu pak věci..pozitívní samozřejmě :o) 

Doma (30m2, přístavba u staršího domu vilového typu) používám Harmonii a taktéž musím pochválit, je skvělá, nádherně pomohla vyčistit můj vztah s bývalou přítelkyní.

Děkuji moc a přeji mnoho úspěchů s vašimi skvělými přístroji.

S pozdravem,

Petr V.

Teal Swan

"Pít vodu z Atlantiku je jako pít tekutý křišťál."

Jan 

Somavedic Harmonie - měření a zkušenosti (www.homosignum.cz , jan@homosignum.cz)

datum uvedení do provozu: 25.7.2016

okruh aktivního působení: 59,5 metru (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 326 500 BE*

Somavedic Harmonie mám již 9 týdnů a následující analýza je vyhotovena na základě mých smyslových pozorování, mého mimosmyslového vnímání a mých radiesthetických měření. O Somavedicu kolují různé superlativní informace a občas jsou mu přisuzovány až nadpřirozené schopnosti. Proto není divu, že jsem se setkal i s vážně míněními dotazy zda Somavedic dokáže vyléčit i rakovinu. Takové doměnky jsou již skutečně nebezpečné. I z těchto důvodů jsem se zaměřil na údaje ohledně působení Somavedicu na zdraví člověka. Somavedic Vám samozřejmě jako ani žádný jiný v současné době na trhu dostupný přístroj, rakovinu ani další závažná onemocnění nevyléčí! A výrobce samozřejmě ani nic podobného netvrdí. Přístroj však vytvoří nejlepší možné podmínky k léčbě všech onemocnění a nejen to. V současné době je na trhu mnoho přístrojů o kterých jejich výrobci tvrdí, že jsou schopny pomocí elektromagnetických a jiných frekvencí odstranit ten či onen problém či tu či onu nemoc. Faktem je, že žádný jiný přístroj na trhu, který by mi byl znám, nemá tak univerzální a efektivní působení jako je právě Somavedic. Navíc jeho cena není až zas tak vysoká a může si jej dovolit prakticky každý.

K některým z měřených parametrů bych napsal pár slov pro lepší pochopení.

Čakry

Somavedic harmonizuje čakry. To znamená, že dává dopořádku biopole - to jest energetický, nebo chcete-li aurický obal čakry. To se pozitivně projevuje na zdravotním i psychickém stavu a těm kteří na sobě pracují, lze s nadsázkou říci, že pomáhá v duchovním růstu.

Torzní pole

Velice zajímavou "schopnost", kterou u přístroje vnímám je téměř úplná eliminace torzních polí, což jsou pole tvořená torzními (někdo je také označuje jako torzionové) generátory. Torzní generátory jsou jedna z "Mind Control Weapon", tedy zbraní na ovládání vědomí lidí. Žiji na území státu, kde jsou tyto generátory ve velkých městech instalovány a ve svém okolí - tj. okolí působení S. - budu tento účinek i nadále sledovat. V ČR zatím tyto generátory instalovány nejsou a věřím, že k tomu ani nedojde. Tedy ať již v existenci torzních generátorů věříte či nikoli je pro Vás, pokud žijete v ČR nebo na Slovensku tato funkce pasé.

Náboženství

To, že přístroj výrazně omezuje působení náboženský a zřejmě i dalších egregorů na člověka znamená, že nějakým způsobem působí i v astrální rovině, což je velmi zajímavé. Egregory jsou určitě energetické formy, které existují na astrální úrovni skrze kterou ovlivňují lidskou psychiku. Obzvláště negativní jsou egregory různých náboženství a ismů. Čím slabší má jedinec vůli a srdeční a temenní čakru, tím více ho může egregor toho či onoho ovlivňovat. Tak se děje na nevědomé úrovni.

Meditace

Četl jsem několik ohlasů na to, že Somavedic pomáhá prohloubit meditace. Je to tak. Má na to vliv, také fakt, že zlepšuje koncentraci a harmonizuje čakry a auru. Také pomáhá se lépe a rychleji dostat do stavu alfa. Stav neboli hladina alfa je stav snížené frekvence mozkových vln (8 - 13 Hz), což je chtěný stav pro dosažení úspěšné meditace.Ve výsledku je tedy jeho vliv na prohlubování meditací poměrně výrazný.Přístroj má samozřejmě pozitivní vliv i na další hladiny jako je beta nebo gama, ale ne tak výrazný jako na hladinu alfa.

Z mnou zjištěných účinků přístroje vyplývají také další věci jako například pozitivní vliv na klidný spánek, útlum stresu, útlum psychické i fysické bolesti, zlepšení nálady a mezilidských vztahů (v celém poli působení přístroje, ano i u sousedů pokud jsou v dosahu:))

S. působí také pozitivně i na zvířata a rostliny - zkrátka vše živé. U zvířat, která GPZ vyhledávají chvíli trvá než si na něj zvyknou. U sousedů, kteří mají kočky trval rámus asi tři dny a noci, pak se ale vše uklidnilo. Příčinou rámusu nebylo až tak to, že by zvířata nějak trpěla - to samozřejmě ne! , ale sousedi mají kromě koček i psa, takže soustavná neposednost koček, které přišli o svá oblíbená místa, vyvolala jisté dočasné mezizvířecí konflikty.

V dosahu mého přístroje je také trávník, který se více zelená. V době před Somavedicem byl na některých místech přes léto vždy vysušenější.

U Somavedicu vidím ohromný potenciál v zemědělství, konkrétně v pěstistelství. Na polích osazených několika dostatečně výkonými Somavedici by buďto nebyl žádný výskyt plísní ani parazitů nebo by byl minimální. Nebylo by tedy třeba žádných chemických postřiků a pojem "ekologické zemědělství" by se posunul na zcela novou úroveň.Věřím, že v budoucnu se tímto začne někdo zabývat.

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 15%

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 65%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 6%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 54%

do jaké míry zmírńuje škodlivé působení wi-fi záření: 75%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení blue-tooth záření: 48%

do jaké míry zmirnuje škodlivé působení mikrovlných záření: 45%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení sítí GSM: 63%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 45%

do jaké míry zmírnuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 35%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 95%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 22%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 65%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 13%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 45%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 55%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 56%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 36%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

Ve své analýze účinků přístroje Somavedic Harmonie jsem se zaměřil na ty účinky, které považuji za nejdůležitější. Určitě se najdou ještě další věci, které přístroj pozitivně ovlivňuje. Napadne-li Vás něco, co bych mohl proměřit napište mi email a údaje sem případně doplním.

Závěrem bych ještě dodal, že se jedná o má vlastní zjištění provedená u mého vlastního přístroje Somavedic Harmonie. Vzhledem k tomu, že přístroje se se ve své funkci kus od kusu neliší jsou tato působení stejná u všech. Různé však může být pole působení přístroje a to v závislosti na síle GPZ či elektrosmogu. Pokud by někdo bydlel nedej bože v těsné blizkosti sítě vysokého napětí, pak by mohl být dosah přístroje omezen výrazněji.

Somavedic je mocný pomocník, není však všemocný. Pokud jej tedy chcete využívat i za jiným účelem než je eliminace GPZ a elektrosmogu - což je dle výrobce jeho primární účel, pak vězte, že chcete-li se vyléčit z těžké nemoci, nebo chcete-li duchovně růst, pak ten hlavní kus práce je vždy jen na vás samotných!

Jan

 

*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)

Pokud Vás napadlo něco, co bych mohl u Somavedicu ověřit či změřit, napište mi svůj dotaz na Email jan@homosignum.cz

Na závěr uvádím několik reakcí čtenářů:

Naprosto vyčerpávající. Moc děkuju za přezkoumání a výsledky měření.

Mám doma ro Somavedic Harmonie. Opravdu skvělá věcička!

Já mám doma Atlantik a Medik a Harmonie je v pokoji dcerky?

Jane perfektní analýza mam harmonii a medic a spoustu věcí co jste popsal opravdo pocituji nebo se dějí supr.

medic vlastní moja mama,ktorej som ho kúpila ja:) proste ma"len tak" zaujal a napadlo ma,že by jej mohol pomôcť-roky nespávala,psych,problémy,pitie...odvtedy spáva úplne parádne....hm

I já ho mám doma. Kvůli mamince, která měla velkou srdeční arytmii, byla velmi nervozní a po působení somavedicu jí arytmie zmizela. A já jsem starý nespavec a v poslední době spím velmi dobře, tak to bude asi také jeho vliv. Kromě toho všeho, somavedic vnímám jako takovou polobytůstku a hned od nás dostal jméno a je prostě součástí naší domácnosti.

U mne doma svítí Atlantik na vodu a Medik, je to krása a energie?. Na mém EYWA-SHOP, máte na všechny 5%slevu, fungují jako poradce a všem Somavediky vřele doporučuji

Ještě by to chtělo srovnání Harmonie / Medic & zlatý Somavedic

Teal Swan  

Zde jsou informace k Somatexu...

Je několik důvodů proč zařízení Somatex funguje. Ve zkratce, kamkoliv se Somatex umístí, ovlivňuje zde disharmonické a stagnující energetické vzorce.

Země, která je ve své podstatě živoucí organismus, není vždy (všude) jen v souladu. Jako každý organismus, má i ona své oblasti “nemoci“ a “zdraví“. Těm disharmonickým oblastem říkáme geopatogenní zóny. Když se organismy, které žijí na Zemi (jako lidé), dostanou do těchto oblastí, celková energie těchto “míst v nesouladu“ ovlivní tyto organismy tak, že budou také “v nesouladu“. Nejvíce ze všeho ovlivňují imunitní systém. Tento stav “v nesouladu“ způsobuje kolísání magnetického pole Země a jejích meridiánů (.., že magnetické pole Země a její meridiány kolísají), což způsobí nemoc nebo jiné symptomy, které organismu v tomto místě neumožňují být v pořádku. Také energie, která proudí ze středu Země se projektuje do vzorců, které neumožňují život na povrchu Země. V některých místech je tato energie proudící ze středu Země mnohem blíž jejímu povrchu a to vytváří geopatogenní zónu. Tyto geopatogenní zóny živým organismům na povrchu Země nepřispívají. V těchto případech způsobuje umístění Somatexu do tohoto místa “restrukturalizaci“ nezdravých energetických vzorců, takže organismus vliv (škodlivý) nepocítí. Umělé předměty (nepřírodní) a rušivé vlivy mohou také způsobovat geopatogenní zóny.

Všimla jsem si, že Somatex pracuje nejlépe uvnitř budov. Budovy jsou ovlivněné geopatogenními zónami, ale také čímkoliv, co se v té budově stalo a způsobem, kterým byly navrženy. Některé návrhy domů tvoří prostory “stagnující“ energie. Somatex v těchto budovách vytváří zdravé prostředí. Zabraňuje stagnování energie. Stagnující energie může člověka značně ovlivnit. Když se v domě stane něco jako sebevražda apod.. Frekvence extrémní energie této události se k tomu domu “přilepí“. Energetický vzorec, který je zde otištěn, lidi výrazně ovlivňuje. Somatex tyto energetické vzorce neutralizuje. Neodstraní je, ale neumožní tomuto energetickému vzorci, aby se dostal k lidem, kteří jsou v prostoru, kde je umístěn. Je to jako “štít“. Když je řeč o štítu, lidé jsou velice ovlivněni elektronikou v domě a WiFi (internetem). Osobně jsem pozorovala, jak Somatex tvoří ochranný štít před zářením z elektronických zařízení a restrukturalizuje vzorce, které z nich proudí, takže zbytek místnosti a lidé v té místnosti nejsou těmito potencionálně škodlivými proudy zasaženi (ovlivněni).

Toto zařízení se zdá být velmi účinné, když se umístí do vzorce, kterému říkáme radiace. Bylo by zajímavé pozorovat vliv obrovského Somatexu, který by byl umístěn do velké geopatogenní zóny jako je Hiroshima. Velice by mě to zajímalo.

Ráda bych viděla (pokud by někdo někdy dokázal postavit Somatex pod vodu), zda by se jeho účinky zvětšily pomocí vody a zda by pak měl vliv na rify (útesy) pod vodou atd.

Je to jako kdyby toto zařízení vytvářelo “Schumannovu vlnu“, která umožňuje buňkám a energetickým vzorcům vašeho těla uchovat si jejich vlastní vibrační frekvenci. Umožňuje homeostázu. Moje osobní nejoblíbenější využití tohoto zařízení je pro elektromagnetický smog. Několikrát jsem toto zařízení pozorovala, jak neutralizuje elektromagnetický smog. A pro tento účinek (neutralizaci elektromagnetického smogu) jsem se rozhodla jej u sebe doma používat. Nazvala jsem jej (dala jsem mu přezdívku) harmonizér... Protože kdybych měla shrnout jeho použití, toto je to, co dělá... Harmonizuje energetické vzorce.

S láskou Teal

Martin F.

Když jsem před lety slyšel poprvé o účincích přístroje Somavedic, napadlo mě, že to zní až příliš krásně na to, aby to mohla být pravda a pustil jsem to z hlavy.

O pár let později mi kamarád přivezl dva balíčky a povídá: “jeden je pro tebe a druhý pro Teal Swan. Dej jí ho na semináři. Já budu v tu dobu v Amazonii“. Podíval jsem se dovnitř, byl tam Somavedic. Nakonec si ke mně tedy cestu přeci jen našel...

Když jsme pak doma s přítelkyní zapojili přístroj do zásuvky, místnost náhle zaplnila přítomnost zvláštní jemné energie a my jsme pocítili příjemnou mírnou závrať připomínající rozšiřené vědomí. Ta “věc“ nás začala nesmírně zajímat...

Zjistili jsme si, že jádro přístroje tvoří minerály, polodrahokamy a drahokamy. V těch se nachází, jak známo, nepředstavitelné množství léčivé energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Somavedic ovšem dokáže tuto energii řízeně uvolňovat. Pokud totiž na sebe necháme konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení působit, umí jejich vzájemně se podporující vibrace vyladit okolní prostředí, tzn. vyrušit jeho negativní vibrace. V takto zharmonizovaném prostředí pak už nic nebrání proudění zdravé životadárné energie, které se začne projevovat rychlým zlepšováním našeho zdravotního stavu.

Protože jsem energii Somavedicu dokázal sám vnímat, byl jsem zvědavý na názor americké spirituální učitelky Teal Swan, která energie nejen cítí, ale dokonce i vidí. Pár týdnů po předání přístroje od ní přišel mail. Psala v něm, že osobně pozorovala, jak přístroj mění strukturu škodlivých energetických vzorců na neškodlivé. Přestrukturalizuje je tak, že přestanou být zdraví škodlivé a působí tak jako takový ochranný štít před negativními vlivy. Kromě působení na geopatogenní zóny či elektrosmog pozorovala i pozitivní vliv na různé energetické otisky, jako třeba místa, kde došlo k různým tragickým událostem, např. k sebevraždě apod.

Postupně se u mě začali projevovat první zdravotní účinky. Především jsem si všiml, že už nemám potřebu si přes den krátce zdřímnout. Odrušením geopatogenních zón jsem ve spánku začal opět naplno čerpat dostatek energie a ve dne mi proto nechyběla. Toto plné dobíjení energií mi přišlo vhod i při mém prvním půstu, kdy jsem 21 dní nic nejedl a pil pouze destilovanou vodu. Zvládl jsem jej totiž překvapivě hladce bez jakýchkoliv problémů, přestože jsem s ním neměl žádné předchozí zkušenosti.

Kromě mnoha pozitvních změn ve fyzickém těle, jsem si všiml, jak energie Somavedicu dokáže rozvířit i letité stojaté vody mých psychických problémů a bloků. Začaly najednou vyplouvat na povrch s takovou intenzitou, že už nebylo možné je jen zamést zpátky pod koberec, ale bylo nutné se jim podívat z očí do očí a začít je řešit. Cítil jsem, že to je přesně to, co pro svůj vývoj potřebuji.

Pozoruhodné je působení Somavedicu na spirituální úrovní. Cítím, jak uvolněná jemnohmotná energie minerálů zvyšuje vibrace, odpoutává od hmoty, pozvedává vědomí a napojuje na vyšší sféry. Snadněji rozpoznávám nejrůznější nápovědy (synchronicity), které ke mně přicházejí. Zřetelněji si teď uvědomuji souvislosti mezi mými myšlenkami a událostmi ve vnějším prostředí. Vnímám rovněž prohloubení intuice. Nejzajímavější zážitek se Somavedicem jsem měl ovšem na silnici. Jeli jsme s přítelkyní nakupovat do nedalekého města. Pršelo, vyjeté koleje byly plné vody. Protijedoucí auto se náhle dostalo do smyku a začalo se smýkat z jedné strany na druhou. Vzhledem k malé vzdálenosti, která nás dělila a rychlosti obou vozidel, se jednalo o velmi kritickou situaci. Najednou jsme si všimli, že se děje něco neobvyklého. Pohyb klouzajícího auta v protisměru byl totiž neuvěřitelně pomalý, jako ve zpomaleném filmu. Trvalo celou věčnost, než se smýkl z leva do prava a zpět. Naše auta se téměř přestala přibližovat. Zpomalili jsme, sjeli z vozovky do trávy a zastavili. Trvalo ještě neskutečně dlouho, než se auto doklouzalo až k nám a zastavilo. Nikomu se nic nestalo. V autě s sebou pokaždé vozíme jeden ze Somavediců a jeho vysokovibrační ochranné pole k sobě, podle zákona přitažlivosti, nepustilo takovou nízkovibrační událost jako je nehoda.

Nadšený těmito poznatky, cítil jsem potřebu seznámit se s pánem, který Somavedic vyrábí. Zjistil jsem, že má mimořádné jasnovidné schopnosti, s jejichž pomocí jádro přístroje sestavuje. Rovněž jsem se dozvěděl, že na dálku lokalizuje geopatogenní zóny, diagnostikuje příčiny zdravotních problémů a pomáhá s jejich odstraněním. Také jsem se dozvěděl, že i když není měření jemnohmotné energie vyzařované minerály jednoduché, dá se toto působení ve specializovaných vědeckých laboratořích změřit. Účinky Somavedicu jsou rovněž měřitelné na každém biorezonančním přístroji. Ne proto náhodou patří k odběratelům Somavedicu mnohá biorezonanční centra a dokonce i jeden z nejvýznamnějších výrobců biorezonančních přístrojů na světě.

Závěrem asi už jen dodat, že lidé od pradávna věděli o léčivé energii minerálů a proto ty nejléčivější minerály, jako třeba zlato nebo stříbro, patřili vždy k těm nejcennějším. Somavedic dokáže energii z minerálů nejen řízeně uvolňovat, ale podle potřeby ji i využívat ke konkrétním účelům. Je úžasným pomocníkem jak na fyzické, tak i na psychické a spirituální úrovni, čímž pomáhá měnit život k lepšímu.

 

 

Marcela V. 

Somatex jsme poprvé zapnuli večer. Hned druhý den jsem u sebe od rána pozorovala úplně jinou náladu. Bylo mi lehko a příjemně. Další den se to otočilo a byla jsem naopak celý den rozladěná do nepříjemna. Od následujícího dne se výrazné výkyvy nálady a pocitů ustálily a já jsem cítila celkový posun či postup na jinou úroveň - jakoby k lehkosti a vyčištěnosti. Ten od té doby trvá. Vnímám to tak, že vysoké vibrace Somatexu mi ihned začaly zvyšovat mou frekvenci a přestavovat energetický vzorec těla. V následujících dnech jsem také začala užívat výrobcem Somatexu doporučené koloidní roztoky a bylinné kapky. Od zapnutí Somatexu uplynulo sedm týdnů a já se cítím nesrovnatelně lépe. Od minulého týdne dokonce vnímám i výrazné zlepšení spánku, který se prohloubil. Věřím, že naplno se účinky Somatexu a léčebné kúry teprve ještě projeví a moc se na to těším. Doma máme celkem už 3 Somatexy – Harmonie, Atlantik a v ložnici Medic, myslím ale, že další modely ještě přibydou...:) 

Jirka K.

Co to je Somatex?

Co to je Somatex? Někde se píše, že je to přístroj. To mi nesedí, je to asi slovo použité, aby se dalo nějakým způsobem začít popisovat situaci, ono se těžko hledá jiné slovo, přístupné „laické“ veřejnosti, ale já s tímto slovem nesouzním. Stejně tak jako bych nemohl říci, že menhir je přístroj nejde mi to ani u Somatexu. J je pravda, že menhir nemá kabel, který by se dal do zásuvky, ale v tom je právě ten půvab. Menhir je uzemněný. Somatex není uzemněný a funguje i bez kabelu v zásuvce, bez uzemnění. Zastrčením kabelu do zásuvky se jen posílí jeho funkce, tj především se uzemní a jeho kameny začnou silněji „zářit“ cca 10-15%. Ano kameny, jeho srdcem je přesná sestava drahých kamenů. A ve druhé řadě se rozsvítí prstenec diod, což můžeme brát jako doplňkový světelný efekt, ale má to také svůj skrytý význam.

Takže co to vlastně Somatex je. Já vidím, že je to malý přenosný menhir. Podle mého cítění a zkušeností je to harmonizér prostředí a energetický zářič. Jeho základní vlastnost je, že harmonizuje prostor cca do 50m kolem sebe, harmonizuje především patogenní zóny elektrosmog a psychosomatické zóny. Všechny tyto zóny jsou všude kolem nás a také nás nepozorovaně někdy i pozorovaně, ale hlavně trvale negativně ovlivňují, v tom horším případě z nás pozorovatelně vysávají energii a následně i zdraví. 

·         Patogenní zóny jsou přírodní a umělé - přírodní září ze země, často to ani netušíme a někdy je i složité se jim vyhnout, umělé si vyrábíme lidskou činností, každý výkop, každé potrubí, každý kabel v zemi má svoji zónu. (také vysoké napětí, trafostanice…)

·         Elektrosmog si vyrábíme lidskou činností, kabely ve zdi, zásuvky, každý přístroj na elektřinu něco vyzařuje a v poslední době si to stále vylepšujeme úsporná světla(zářivky), mobily, wifiny a podobné vymoženosti nám čím dál více protkávají životní prostor.

·         Psychosomatické zóny si vytváříme lidskou činností a jsou to energetické stopy, které po sobě každý člověk zanechává. A někdy jsou to stopy pěkně „husté“. Zvláště zřetelné jsou tyto stopy po lidech negativních, nenávistných, závistivých, ale často i po lidech slabých a málo sebevědomých, na které se kdeco nachytá a pak to za sebou a kolem sebe zanechávají. A to mluvíme jen o nevědomých stopách, horší je nechávají-li lidé takové stopy vědomě a někteří to opravdu umí. Často jsou silné zóny pozůstatkem nějakých nepěkných hromadných činností či událostí.

Takže harmonizér slaďuje negativní frekvence uvedených zón do polohy, která s námi, tedy především s našimi těly (hmotným i nehmotným) není v disharmonii a neškodí nám.

Dlouhodobý pobyt v prostředí ovlivněném těmito zónami přináší pomalé, ale jisté zhoršování zdravotního stavu. Somatex pomáhá harmonizovat frekvence prvních dvou typů zón spolehlivě a pomůže nezhoršovat naše zdraví jejich vlivem, u třetího typu zón také, ale je to trochu složitější.

Zdálo by se tedy, že Somatex je pomocník, který za nás spoustu věcí, které by nám mohly škodit, vyřeší. A vlastně je to pravda, v případě první dvou typů a částečně i třetího typu. Ale v žádném případě za nás nevyřeší vše psychosomatické. Je spousta věcí, které si musíme vyřešit sami, to co je opravdový úkol-zkouška na naší cestě za nás žádný pomocník nevyřeší. Pomocník nám pomůže odstranit překážky, které by nás jen zdržovaly nebo zaváděly na slepou kolej při naší cestě, zpomalovaly při řešení úkolů, ale úkoly si musíme vyřešit každý sám. A Somatex je takový pomocník, pomůže fyzickému tělu, aby nerušilo svými „zbytečnými“ problémy a umožní nám potkat se někdy až s velmi obtížnými úkoly-zkouškami, které by jinak asi zůstaly zamaskovány nebo překryty fyzickými problémy. I když někdy nové úkoly na sebe berou podobu a upozorňují na nevyřešené zátěže i fyzickými problémy. Často nás na nevyřešené úkoly Somatex upozorní a „tlačí“ nás k jejich vyřešení, i když je třeba nechceme řešit nebo je záměrně odkládáme. J a to už je projev jeho funkce energetického zářiče. Každý jeho kámen má svoji přesnou polohu, frekvenci posílenou společenstvím ostatních kamenů a tyto frekvence ve vzájemné harmonii vyzařuje do okolí.

Takže kromě harmonizace negativních zón také probíhá jemné a něžné „léčení“ drahými kameny. I když někdy upozornění na úkoly stojící ve frontě jsou drsnější než jemná. Pokud své úkoly nebo nevyřešené zátěže přehlížíme, dostane se nám upozornění, většinou ve formě tělesného nepohodlí. Ale tady už víme, že to není jen tak, ale že jsme přehlédli něco důležitého psychosomatického původu a týkajícího se jenom nás samotných. Skoro vždy jsou to nevyřešené zátěže a vztahy z minulosti. J v minulosti jsme něco nepěkného provedli a je třeba to napravit a to se vynořuje opakovaně a neustále, až do vyřešení. A protože hříchů v minulosti jsme spáchali všichni mnoho, vědomě i nevědomě, je to stále opakující se proces. Ale jestliže tato upozornění nepřehlížíme, tak upozornění formou fyzického nepohodlí nebývají nijak drsná. A abychom nepřehlíželi, v tom nám je Somatex výborným pomocníkem.

Sasha James a rodina

Dostali jsme doporučení od kamaráda, který má velmi pozitivní zkušenosti ze SOMATEX-u. 

Nikdo z mé rodiny neměl vážné onemocnění, nebo špatný zdravotní stav, nebo něco takového. Jen jsme hledali nejlepší způsob, jak se vypořádat s geopatogenním zónami, elektro-magnetickým smogem a obecně účinný způsobů, jak dosáhnout zdravý a vyvážený životní styl, který se snažíme vést.
Upřímně řečeno, i když Somatex byl vybrán, jako nejlepší volba, ze všech dalších 10-15 možností, poté, co jsme ho dostali, jsem se nestaral a nemyslel už na něj. Nicméně, v prvních 2 -3 týdnech změny a účinky se objevily a všichni v bytě začali pociťovat zlepšení, zejména v kvalitě spánku a množství energie, kterou jsme najednou začali "dostávat". Slyšeli jsme, že někteří lidé zažívají delší období přizpůsobení, ale nějakým způsobem se to u nás neprojevilo. Nemohl jsem "věřit", nebo  jsem si nedokázal představit, že něco, co tam "jen tak stojí na polici" může tak velmi ovlivňovat okolí.
Byl velmi zvláštní zážitek brzy poté, co jsme koupili Atlantik na vodu. Moje  žena nebyla vůbec schopna pít vodu z kohoutku a všechny filtry, které jsme se snažili použít,  jí hodně pomohly. Nicméně, chuť vody a pocit, vody "ošetřené" Atlantikem, problém vyřešil okamžitě a jsme velmi spokojeni. Doporučujeme SOMATEX každému, kdo je odpovědný a pečuje o zdraví a duševní pohodu.
Všichni jsme naprosto spokojeni s mnoha, mnoha výhodami, které jsme obdrželi (a nadále dostávame!), díky práci pana Rybjanského.

 

Hana P.

Když jsem jsem poprvé zapojila Somatex na doporučení kamarádky u nás doma, přistupovala jsem k  tomu s velkou nedůvěrou. Nyní na Somatex nedám dopustit. Doma i v mém okolí nastala harmonizace všech lidí a dokonce i zvířat. V práci po umístění druhého Somatexu na podnikání se začalo vše zlepšovat a navazovat.

Vše se tak dařilo, že jsem ho doporučila přátelům . Všichni co jsi ho koupili jsou spokojení.

 Společné postřehy po spuštění Somatexů:

1)                 zvýšení energie ( málokdo ze začátku únava , zvracení a bolesti, to přešlo brzy do výrazného uzdravení)

2)                 zlepšení vztahů v rodinách mezi členy i s okolím ( u negativních a smutných lidí dobrá nálada, zmizela hádavost, rivalita a nespokojenost, děti zlepšily své chování)

3)                 zvýšení obchodních úspěchů a obratů firem (také se někomu vyřešily složité vleklé problémy na pracovišti)

4)                 změna chování u zvířat k lepšímu (kočka, která se léta nemazlila se začala mazlit, kůň se výrazně zlepšil pod sedlem i ve stáji, na místo, kde stál Somatex, přiletěly včelařovi tři roje!)

5)                 nastaly i situace přinášející ochranu, štěstí a zdraví

Je to lék, který přináší do života harmonii, bezpečí a zlepšení zdraví

Vřele doporučuji!!!

 

Radek s rodinou

Chtěl bych se s Vámi rozdělit o můj příběh s bytůstkou jménem Somatex :-).

Když jsem před nějakou dobou dostavěl dům a pak přišli děti,stále jsem cítil že tomu něco chybí.Něco jako ochrana,domácí pohoda a čistota.

Měl jsem štěstí a poznal jsem Somatex.Neváhal jsem a pořídil jsem si je domů a to hned Harmonii a Quantum.Bylo krásné sledovat naše děti jak se seznamuji a hrají si okolo Somatexů.

Když Vám 3 letá holčička rozestaví malá zvířátka okolo Somatexů a neustále si s nimi povídá,tak je to zvláštní ale, jen do doby kdy pochopíte,že děti mají k čistotě a Bohu mnohem blíže než dospělí.Když jsem se zeptal,proč jsou zvířátka okolo,dostal jsem odpověd......lěčí se :-).Je dobré se od dětí učit a hrát si.

Po určité době jsem si pořídil do mého domu Atlantic na vodu a musím říct, že voda se Vám zlepší. A to o hodně.Další dobrá volba :-). Voda je dobrá a více pijete a čistíte se.

Je to zvláštní a máte pocit,že děláte dobře.Po určité době automaticky upavujete i stravu a nejen to.Začínate na sobě konečně pracovat. A to je ta správná cesta, na které na začátku stojí bytůstka jménem Somatex ,která Vás stále popichuje,nalazuje a dělá Vám správný domov.

Dnes už mám ve sbírce další pomocníky a to Medica a duchovního zlatého drahouška.

Je to krásné,když Vám každá návštěva říká,máte to tu takové čistší a vy se stále usmíváte a víte proč.Další krásná a důležitá je komunikace s bytůstkou,která Vás učí úctu a děkování.

Když to shrnu,tak je to univerzální průvodce životem a člen rodiny :-).

Dnes za jeho setkání se mnou moc děkuji.

Miluše

Mé první zkušenosti se Somatexy

Od konce dubna mám doma – v panelovém domě – Somatex Harmonie a Somatex Atlantic (na vodu). Musím poznamenat, že dům je postaven na spodní vodě a přímo pod ložnicemi našeho bytu protéká potok (punkva), což zjistili nejen proutkaři, ale je to viditelné na geologických mapách. A protože v panelákových „minipokojích“ nějaké přemísťování postelí není možné, byl to i hlavní důvod mnohaletého „pátrání“ po účinném zařízení, které by nepříznivé vlivy z podzemí v obytném prostoru odstranilo. A dosavadní zkušeností nasvědčují, že se KONEČNĚ PODAŘILO.

Po zapojení Somatexu Harmonie nastala první dva tři dny euforie, skvělá nálada. Následně však – v období intenzivního pročišťování organizmu – to už tak příjemné nebylo (únava, ospalost, bolest v celém těle). Po dvou, třech týdnech ale fyzické těžkosti začaly ustupovat a přicházela „dobrá nálada“. Po dvou měsících ona psychická harmonizace byla doslova hmatatelná. Starosti odplývají někam do neznáma a ústa se vám samy tvarují do úsměvu.

Přístroj Harmonie jsem přijala jako nového skvělého člena rodiny. Při pohledu z boku mi jeho světýlka připadala jako psí čumáček a tak „mašinka“ dostala jméno Punťa. Je jako živá bytost, se kterou si můžete i popovídat. I když „nemluví“, přicházejí k vám myšlenky, často velice užitečné.

Uvedu ještě jeden zajímavý poznatek: Byla u mne na dvouhodinové návštěvě kamarádka – diabetička. Krátce předtím si doma změřila hodnoty cukru v krvi a měla je hodně vysoké, takže zvažovala, zda vůbec někam jít. Asi dvě hodiny seděla v blízkosti Somatexu Harmonie a když byla na odchodu ještě si – v obavách, neboť snědla i něco sladkého - znovu glukometrem měřila hladinu cukru v krvi. Nato s překvapením zjistila, že má hodnotu v nejlepším pořádku – zcela v normálu.

Výhody přístroje na čištění vody – Atlantik – zjistíte během krátké doby, a to už jen tím, jak chutná je voda postavená např. ve skleněné nádobě na Somatexu Atlantik. Jako by jste pili vodu z čisté lesní studánky.

Jitka K.

Zkušenost se zakoupeným přístrojem Somatex Harmonie

Po zakoupení jsme přístroj Somatex Harmonie umístili ve středu našeho domu již po prvním týdnu, kdy jsme měli přístroj zapnutý se zklidnila celková atmosféra v domácnosti, všem prospívá klidnější spánek, nebudíme se unavení jako doposud. Dcera, která nechtěla usínat sama bez problému usíná a během spánku přestala tzv."cestovat po posteli". Dříve nechtěla usínat a stěžovala si na špatné sny. 

Eva R.

Pročítám hodnocení SOMATEXU, jsou vesměs pozitivní, ale také negativní. Není to poprvé, když se lidé s novými výrobky setkávají. Také vynálezce a výrobci nikoho nepřesvědčují. Jsou lidé, kteří "všechno vědí" a šmahem vše odsoudí, někteří se zamyslí, někteří vyzkouší.

Naše zkušenosti se Somatexy:

Prvním byl model Harmony. Brzy při zapojení jsme pozorovali účinek na květiny. Protože bydlíme v přízemí a květináče jsou z oken viditelné, všimli si toho i sousedé. Pokud mi některá z květin začne chřadnout, dám do její blízkosti Somatex Harmony a začne uzdravování. Mnohé květináče bych musela zlikvidovat, tímto se jejich vegetace prodlouží a hodně se zlepší jejich vzhled. Květina je živý organismus,stejně jako lidé.

Později jsme si obstarali model Harmonie. Musím zdůraznit, že zapojením Somatexu se účinky okamžitě neprojeví, chce to určitý čas, kdy se pročišťování organismu začne projevovat. Manžel, který trpí vysokým tlakem, měl zvýšený cukr a problémy se srdcem v takové míře, že jsme si mysleli, že už to je "konečná". Nastala změna nejen ve zlepšení zdravotního stavu, ale i v chování  i přístupem ke zdravému způsobu života, který před tím podceňoval. Změnu pozorují nejen nejbližší, ale i známí, kteří ho delší dobu neviděli.

Název Harmonie opravdu splňuje to, co tento přístroj vysílá t.j. harmonizaci v chování i ve vztazích a klid v soužití.

Já jsem po mnoha operačních zákrocích a mám za sebou tři náročné operace. K vhodnému léčení určitě napomohl Somatex Harmonie.

V současné době máme Somatex Medic, který je velkou ozdobou bytu a příjemným společníkem. Zatím mám pocit, že vyvstávají problémy z minulosti, že nás tento Somatex upozorňuje na nevyřešené zátěže, které jsou v nás jako "kostlivci ve skříni". Také se projevuje větší únava a bolesti kloubů, ale po zkušenostech se Somatexem Harmonie se toto časem napraví.

Somatex není všelék na fyzické a psychické choroby, je to POMOCNÍK, který svým vyzařováním napomáhá a upozorňuje, ale lidská vůle k odstranění psychických potíží, snaha se vyléčit z fyzického onemocnění je NENAHRADITELNÁ! Nevyřeší problémy psychosomatické.

Lidé, kteří se nechtějí změnit, kteří si hýčkají svoje bolístky z minulosti, těm Somatex nepomůže. Musíme chtít být zdraví, potlačit negace z minulosti už proto, že ani my jsme se vždy podle "desatera" nechovali.

V neposlední řadě musím upozornit na Somatex Atlantik. Nikdy jsem se nemohla napít vody z vodovodu, vadil mi chlór a bolelo mně v krku. Pití jsem doplňovala minerálkami. I když jsem je střídala, projevilo se to na mém zdraví. Voda upravená Atlantikem je velmi chutná, připomíná mi vodu z jesenických studánek a pokud do ní dáte kolečka citrónu, máte nápoj plný zdraví.

Závěr: Byla jsem v prostorách, kde se Somatexy vyrábí a zkouší. Ten velký příval síly a energie je důkazem, že Somatex má budoucnost.