Image

ImageIIREC  (International Institut for Research on Electromagnetic Compatibility)

IIREC  je vedle IGEF další mezinárodní vědeckou laboratoří,  zabývající se výzkumem škodlivého  působení vysokofrekvenčního  elektromagnetického záření,   elektrosmogu a geopatogenních zón. Zatímco  IGEF zkoumá účinky ochranných přístrojů  prostřednictvím reakcí "uvnitř" našeho organismu,  IIREC měří  jejich účinky objektivními fyzikálními měřícími  přístroji  ve  "vnějším" prostředí.  Skvěle  se  tak  s výzkumy  IGEF navzájem doplňují  a dohromady poskytují ucelený obraz o účinnosti a spolehlivosti testovaných produktů.  
 
Koncem roku 2014 jsme nechali dva z našich přístrojů  otestovat  i v této vědecké laboratoři. U přístroje Somavedic MEDIC byl proveden test v geopatogenním a v technicky narušeném poli, dále pak zátěžový test v extrémně nehomogenním magnetickém poli, test v osobním automobilu a test dlouhodobého účinku. Kromě toho byl  také  zkoumán  i  ochranný  vliv proti parazitům,  virům, bakteriím  a  plísním.  U přístroje Somavedic ATLANTIK byl  zkoumán  jeho  pozitivní účinek  na  strukturu, vlastnosti,  paměť a energetický potenciál vody.   
 
Měření provedená vědeckou laboratoří IIREC potvrdila schopnost přístroje Somavedic MEDIC vyrovnávat geologicky a technicky podmíněné poruchy magnetických polí a tím eliminovat jejich škodlivý vliv na živé organismy. Naměřené výsledky rovněž ukazují, že ochranný účinek přístroje s prodlužující se dobou užívání neztrácí na intenzitě - právě naopak!

Měření provedená vědeckou laboratoří IIREC potvrdila schopnost přístroje Somavedic ATLANTIK pozitivně měnit strukturu, vlastnosti, paměť a energetický potenciál vody. ATLANTIK vykazuje míru rezonance, která je velmi významná pro celkové biologické řízení organismu (např. frekvence meridiánu, buněčné frekvence, rezonanční frekvence biologicky důležitých prvků...).

Po vyhodnocení výsledků testů obdržel přístroj Somavedic PEČEŤ mezinárodního vědeckého institutu IIREC.